SAMMENSLÅING AV ST. PETRI OG DOMKIRKEN MENIGHETER FRA 1.JANUAR 2018
SAMMENSLÅING AV ST. PETRI OG DOMKIRKEN MENIGHETER FRA 1.JANUAR 2018

Info om sammenslåing av St. Petri og Domkirken menigheter

18.juni stemte menighetsmøtene både i Domkirken og St. Petri for en sammenslåiing av de to menighetene.

Begge menighetsmøtene var enstemmige.

Vedtaket som ble vedtatt:

1.Menighetsmøtet i St. Petri menighet slutter seg til menighetsrådets anbefaling om å slå sammen Domkirken og St. Petri menigheter til én, ny menighet med virkning fra 1. januar 2018.
2.Menighetsmøtet anbefaler at det nye menighetsrådet skal bestå av til sammen 10 valgte medlemmer og seks varamedlemmer.
3.Menighetsmøtet i St. Petri menighet slutter seg til menighetsrådets anbefaling om at navnet på det nye soknet blir «Domkirken og St. Petri sokn»
 

Trykk her for å åpne hele innkallingen og sakslisteen til ekstraordinært menighetsmøte i St. Petri menighet

Saker til menighetsmøtet:

Sak 04/17        Oppnevning av to personer til å underskrive protokollen

Sak 05/17        Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 06/17        Sammenslåing av St. Petri og Domkirken menigheter

 21. januar 2018 | Logg inn | Copyright 2018 St. Petri menighet Powered by Agrando